Kako smo močno zvišali povpraševanje

Kako smo močno zvišali povpraševanje

za obisk visokocenovnega tretmaja v kliniki estetske medicine.

Naročnik je želel povečati zanimanje po svojih storitvah…

Izziv:
Kljub temu, da estetska klinika Medicina Volovec ponuja visoko kakovostne neinvazivne in minimalno invazivne tretmaje, pa so v splošni javnosti še vedno močno zasidrana številna negativna prepričanja in asociacije glede tovrstnih metod in njihovih učinkih, tukaj pa je še razmeroma visoka cena (za katero sicer imajo argumente), zato se posledično za obisk odloča manj ljudi.

Na nas so se obrnili, ker so želeli obrniti ta negativni miselni trend in kot rezultat tega zvišati naročanje na njihove tretmaje – v tem primeru je šlo za ‘Telesu in koži prijazno pomladitev z vrhunsko napravo SkinPen® Precision.’

Projekta smo se lotili takole …

Najprej smo analizirali omenjeno problematiko nezaupanja do estetskih tretmajev pri ženskah. Ugotovili smo, da je velik problem splošno nezaupanje do tovrstnih posegov, zlasti zaradi slabih rezultatov, do katerih privede nestrokovni pristop in pretiravanje. Ob tem pa je še tukaj višina zneska, ki ga je potrebno odšteti za posamezen tretma, ki številne potencialne stranke brez razmišljanja odvrne od naročanja.

Nato smo določili natančno ciljno skupino.

Izpostavili smo kredibilnega strokovnjaka

Nadalje smo ugotovili, da ne bo dovolj samo, da bomo pri oglaševanju naši ciljni skupini sporočali ustrezne strokovne argumente, temveč potrebujemo kredibilno osebo, ki bo te informacije posredovala.

Zato smo sklenili, da bomo s strokovnjakinjo, zaposleno v omenjeni estetski kliniki, posneli in zmontirali kratek in jedrnat informativni video, v katerem se bo na kratko predstavila in nato povedala ključne prednosti izbranega tretmaja ter poudarila njegovo minimalno invazivnost in prijaznost do kože in telesa.

Obenem smo v videu izpostavili, za katere težave s kožo je tretma najprimernejši.

Zatem smo zastavili cilje …

1) Osnovni cilj: povišanje števila naročil napomlajevanje s SkinPen® Precision

2) Povezan podcilj: zvišanje obiska pristajalne strani

Oglaševali smo na …

Za oglaševalska kanala smo izbrali kombinacijo socialnih omrežij – Facebook, Instagram in Google Display, saj smo tako lažje zajeli celotno ciljno skupino.

Najvdušili smo naročnika!

Dosegli smo odličen rezultat…

Skupen obisk spletne strani Medicine Volovec pa se je glede na primerljivo obdobje v prejšnjem letu povišal za približno 240%. Prav tako je klinika prejela mnoga povpraševanja v komentarjih pod oglasom in v zasebnih sporočilih, kar je posledično vodilo do konkretnega zvišanja števila naročanj.

ŽELITE, DA ZAGRIZEMO TUDI V VAŠ IZZIV?
KONTAKTIRAJTE NAS ŽE DANES IN PRIDITE NA BREZPLAČEN SESTANEK.

Zmagajmo SKUPAJ!
STROKOVNO. UČINKOVITO. MERLJIVO.

Preberite kako smo s kampanjo prejeli 200+ življenjepisov

Z oglaševalsko kampanjo smo prejeli 200+ življenjepisov

s strani visoko iskanega kadra…

Zagrizli smo v težaven kadrovski izziv…

Izziv:

Mednarodno uveljavljeno podjetje za svoje svoje projekte in nadaljnji razvoj potrebuje kakovosten kader.

Ker pri iskanju navedenih profilov s pomočjo klasičnih poti niso bili uspešni, so se odločili, da z našo pomočjo poskusijo z oglaševanjem delovnih mest na socialnih omrežjih.

Projekta smo se lotili takole …

Poglobili smo se v problematiko zaposlovanja in iskanja kadra v panogi (tako pri obstoječem podjetju kot širše), kjer deluje naš naročnik in ugotovili, da se posamezniki ne prijavljajo na zaposlitve zaradi treh najpogostejših razlogov:

1. Ker jih ne opazijo (na klasičnih kanalih komuniciranja)
2. Ker je prijava prezahtevna
3. Ker podjetje ni privlačno predstavljeno

Ob tem smo v skladu s potrebami naročnika določili ciljno skupino, ki morajo posedovati specifična delovna znanja.

Za ciljne lokacije oglaševanja so bile izbrane Slovenija in določene evropske države, kjer naročnik posluje oz. ima delovišča, zato smo morali priskrbeti še ustrezne prevode.

Oglaševanje smo izvajali na socialnih omrežjih Facebook in Instagram, ki ju pripadniki izbrane ciljne skupine najpogosteje uporabljajo.

Zasnovali dovršeno strategijo…

Določili smo cilj …

Naročnik je želel doseči 100 odzivov uporabnikov na oglas.

Ta cilj je bil dosežen v nekaj dneh, vendar je s strani podjetja terjal veliko odzivnosti (oz. porabljenega časa) za komuniciranje s potencialnimi kandidati, zato so si zaželeli drugačnega načina komunikacije.

Zato smo …

… prilagodili ZMAGOVALNO ZAPOSLITVENO STRATEGIJO! 

 

1. Najprej smo (v zelo kratkem času) pripravili pristajalno stran s primerno vsebino.
2. Zatem smo pripravili privlačne grafike in tekste, s katerimi smo želeli vzbuditi zanimanje za podjetje in odprta delovna mesta, prav tako pa so bile podane vse osnovne informacije.
3. Sledila je izbira ustreznega oglasa z ustreznim ciljem, natančno targetiranje in določanje ustreznega oglaševalskega vložka.
4. Oglase na različnih trgih smo spremljali in spreminjali, testirali smo grafike in tekste in na koncu …

In dosegli izjemno zanimanje za zaposlitev!

… Presegli vsa pričakovanja!

Naročnik sedaj nima samo 100 začetih odzivov , temveč več kot 200 izbranih življenjepisov resnih kandidatov (z vsemi ključnimi informacijam), med katerimi lahko sedaj enostavno izbira in jih kontaktira.

ŽELITE, DA ZAGRIZEMO TUDI V VAŠ IZZIV?
KONTAKTIRAJTE NAS ŽE DANES IN PRIDITE NA BREZPLAČEN SESTANEK.

Zmagajmo SKUPAJ!

STROKOVNO. UČINKOVITO. MERLJIVO.

Preberite kako smo za dobrih 250% povečali vpis na fakulteto

Za dobrih 250% smo z oglaševanjem povečali vpis

Želeli smo narediti nekaj drugačnega….

Izziv: Na študiju Oblikovanja in tekstilnih materialov Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru se že nekaj let srečujejo z zelo nizkim vpisom na študij, zato so iskali način, kako omenjeno študijsko smer približati in narediti zanimivo za dijake/-inje zaključnih letnikov.

Pa poglejmo, kako smo se v podjetju GoDigi lotili tega projekta …

V prvem koraku smo se ozrli v preteklost in poiskali vzroke za tako nizko zanimanje za študij.

Po pogovoru s predstavniki študijskega programa nam je bilo seveda takoj jasno, da tokrat ne gre za isti študij, kot je bil v preteklosti, ampak, da tokrat lahko resnično govorimo o študiju, ki gre v korak s časom, saj se na študijski poti študentje srečujejo s sodobnim izzivi in najnovejšimi materiali, ki jih srečujemo v medicini, vesoljski in avtomobilski industriji in v številnih drugih perspektivnih panogah.

Po analizi preteklih dogajanj, ponudbe zdajšnjega študija in njegove zaznave v očeh bodočih študentov/študentk in njihovih staršev smo takoj vedeli, kaj je naša naloga.

Po natančni raziskavi našega potencialnega”kupca”, torej dijakinje oz. dijaka v zaključnih letnikih, smo pričeli s kreiranjem oglaševalskih vsebin.

sledilo je oglaševanje…

Prvo promocijo študijskega programa smo izvedli za vpis v šolskem  letu 2019/2020 in naš predlog oglaševanja je bil, da se ga lotimo na drugačen način, kot so se ga lotevali ostali.

Končni cilj oz. končne sanje so namreč bila tista asociacija, ki ustvarjajo močna pozitivna čustva in kupca’ motivirajo k vpisu.

Torej pri pripravi kampanje smo imeli 2 ciljni skupini:

1) dijaki/-nje zadnjih letnikov

2) njihovi starši

Ciljni skupini smo nagovarjali z različnimi sporočili in pripravljenimi grafikami. Sporočila so bila v tekstovni, grafični in video obliki.

Za kanale sporočanja smo izbrali Facebook, Instagram, Google Display in Youtube oglaševanje.

Za študij smo naredili posebno spletno stran www.studiramotm.si, na kateri je študij predstavljen na sodobnejši in preglednejši način, hkrati pa vključuje vse potrebne povezave za vpis na študij študij in uradne informacije s strani fakultete.

Zaključek uspešne kampanje!

S poglobljeno analizo problematike, definiranjem končnih ‘kupcev’ oz. ciljnih skupin, jasno zastavljeno strategijo, podkrepljeno z natančnim oglaševanjem in izvirno kreativno izvedbo smo dosegli in presegli zastavljene cilje, saj smo vpis v primerjavi s prejšnjimi letipovečali za dobrih 250%!

Ta primer dobre prakse obenem jasno sporoča, da rezultat kampanje še zdaleč ni odvisen zgolj od višine v oglaševanje vloženih sredstev, temveč v veliki meri od tega, da se agencija oz. izvajalec zna ‘postaviti v kožo’ kupca in gledati na ‘produkt’ in komunikacijo z njegovimi očmi. 👀

To pa je tudi glavni moto oz. vodilo našega podjetja – ‘postaviti se v vlogo naročnika na eni in v vlogo kupca na drugi strani ter obenem začutiti izdelek oz. storitev, ki jo prodajamo.’

ŽELITE, DA ZAGRIZEMO TUDI V VAŠ IZZIV?
KONTAKTIRAJTE NAS ŽE DANES IN PRIDITE NA BREZPLAČEN SESTANEK.

Contact

Povežimo se.

Vedno smo na voljo za entuziastičen pogovor,
zanimiva vprašanja in vizionarske zamisli.

Pogovorimo se o vaši ideji

Vedno nas zanimajo dobre ideje in visoki cilji, ki vam jih z navdušenjem pomagamo doseči.

Kakšno pot bomo ubrali?

Glede na vaše cilje se vam bomo individualno prilagodili za vas počeli samo to, kar učinkuje – brez balasta in nepotrebnih stroškov.

Zaželite si rezultate

Vaša želja je naš zagon. Zasledovali bomo izjemne rezultate, s katerimi boste izstopili iz povprečja.

POKLIČITE: 040 398 047

Contact